Miljödiplomerade

miljödiplomering
 

Tomas Grävare AB Fastighet är miljödiplomerad.

 

Organisationen har infört ett miljöledningssystem i enlighet med kraven
i Svenska Miljöbas. Detta innebär att organisationen har:

 

 • En miljöpolicy, mål och handlingsplaner
 • En aktuell miljöutredning där de betydande miljöaspekterna kartlagts
 • Genomfört konkreta miljöförbättringar
 • Utbildat samtliga medarbetare i grundläggande miljökunskap
 • Förankrat och redovisat miljöarbetet
 • Godkänts av en revisor av såväl dokumenterat som praktiskt miljöarbete

 

 

  För företaget i övrigt innebär miljötänkandet bl.a följande:

  • Miljövarudeklaration upprättas för samtliga enheter.
  • Alla maskiner och fordon körs på bränsle miljöklass 1.

  Alla våra maskiner och fordon är miljöklassade och det pågår ständigt en uppgradering av maskiner och fordon, samt utbildning av personalen mot
  ett optimalt miljötänkande.

  Vår miljöpolicy:


  Alla arbeten skall utföras med minsta möjliga miljöpåverkan. Genom att
  beakta miljöaspekterna i alla led och successivt anpassa verksamheten
  till naturens kretslopp bidrar vi till ett mer långsiktigt hållbart samhälle.

  I vårt dagliga arbete ska vi aktivt verka för:

  Att vår förbrukning och hantering av energi, råvaror, drivmedel, avfall,
  kemikalier och andra resurser skall vara så optimal och miljömässig som
  möjligt.

  Restprodukter som verksamheten ger upphov till, i största möjliga
  mån återanvänds eller återvinns.

  Samtliga medarbetare ska vara väl informerade om företagets miljöpolicy
  och ska genomgå grundläggande miljöutbildning. Vi anser att det är viktigt
  med både allmän miljökunskap och praktisk koppling till vår verksamhet.

  En ständig uppgradering av miljökunnandet och ett tydliggörande av
  problemområden skall medvetandegöra vikten av ständiga förbättringar.

 

Vi arbetar ständigt med att revidera miljöpolicyn, strävar efter att
minska vår miljöpåverkan och miljödiplomeringen syftar till att tillsammans
med företagets personal ständigt skapa miljöförbättringar.

Företaget bidrar till en hållbar utveckling genom att införa ett miljöledningssystem.

   

 
 
 
 
 
 

Kontakta oss:

Tomas Grävare AB
Kurödsvägen 24B karta
451 55  Uddevalla
Kontor:
0522-89115
E-post: info@tomasgravare.se


Tomas Carlsson 070 - 637 21 00
VD & Driftschef
tomas@tomasgravare.se

Stefan Andersson 0522-89115
070 - 637 21 67
Ekonomichef
stefan@tomasgravare.se

Veronica Jönsson 0522-89115
070 - 637 21 51
Marknadsföring & Administration
veronica@tomasgravare.se

Besök oss på Facebook!
Barncancerfonden

Årets Företagare

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.